Band Heater

Band Heater เป็นแบบเข็มขัดรัดท่อ สำหรับกระบอกสกรูเครื่องฉีดพลาสติก สามารถสั่งทำตามแบบที่ต้องการ วัสดุทีใช้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นซิ้งหรือ แสตนเลส แบบมาตฐานเราเป็น แสตนเลส และเลือกได้ว่าจะทำเป็นออกปลั้กหรือออกสาย