Digital Counter

Digital Counter/Digital Counters: เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล แสดงผลด้วย 7 Segment 6 หลัก 1 แถว แบบ Real Time เห็นได้ชัดเจน อินพุทประเภท PNP/NPN เอาท์พุทรีเลย์คอนแทคแบบ NO 5A/250VAC สามารถสื่อสารด้วยพอร์ท RS485 Modbus RTU มี LED แสดงสถานะการทำงานของเอาท์พุท 
 
- แสดงผลเป็นแบบดิจิตอล 7 Segment แบบ Real Time จำนวน  6  หลัก ขนาด ½  นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน 
- ย่านการแสดงผล -199999 ถึง 999999

- รับอินพุตจากเซนเซอร์  เช่น  Proximity Switch , Photo Switch , Contact , Encoder แบบ PNPและ NPN 
- มี 3 รีเลย์ เอามท์พุท
- มีฟังก์ชันการทำงานถึง 7 ฟังก์ชั่น
- สื่อสารผ่ารพอร์ท RS-485