Thermocouple

เทอร์โมคัปเปิล หรือ Thermocouple คือหัววัดอุณหภูมิประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน 2 เส้น เชื่อมปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิของโลหะทั้งสองไม่เท่ากัน เทอร์โมคัปเปิลถูกใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิและยังใช้ในการแปลงค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย เทอร์โมคัปเปิลที่ถูกผลิตในการพานิชย์จะมีราคาสูง วัดอุณหภูมิได้ในช่วงที่กว้างมาก ข้อจำกัดที่สำคัญคือค่าความถูกต้องของค่าที่ได้จากการวัดอุณหภูมิจะอยู่ที่ +-1องศาเซลเซียส