cartridge Heater

Cartridge Heater เป็นฮีตเตอร์แท่ง ใช้สำหรับงานให้ความร้อน แม่พิมพ์ หรือ โมล เครื่องฉีดพลาสติก รับสั่งตามแบบที่ต้องการ