Humidity and Temperature Transmitte

 Wall-Mount Humidity and Temperature Transmitter/Humidity and Temperature Transmitter อุปกรณ์วัด        ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและอุณหภูมิได้ในตัวเดียวกัน

    
-    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความชื้น และอุณภูมิในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับติดตั้งบน ผนัง หรือ เพดานภายในห้อง        หรือเตาอบ เพื่อแปลงความชื้นสัมพัทธ์ 
0    -100% RH และ อุณหภูมิ 0-100°C ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า DC 4-20mA , 0-10Vdc หรือ Communication RS-4      85  สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีฝุ่น ละอองน้ำ หรือไอน้ำ ในปริมาณสูงได้